Головна » Статті » Мої статті

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Постановка проблеми. В Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Важливість розвитку, впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні курсу фізики висвітлено у Законі України «Про національну програму інформатизації», Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Указі Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення інформаційно-освітніх технологій «Сто відсотків», Методичних рекомендаціях щодо вивчення фізики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, повязані з використанням ІКТ, досить широко висвітлені в науково-методичних  працях. Розглянуто засади створення  засобів компютерної підтримки [5, с.32; 7, с.20], питання використання в навчальному процесі моделювальних програм, електронних підручників, програм для обробки результатів вимірювань та здійснення контролю знань [3, с.34; 8, с.78], можливості забезпечення організації діалогу в системі дистанційного навчання, описано досвід використання ІКТ на уроках фізики педагогами-практиками [1; 2; 6].

Використання ІКТ на уроках може здійснюватися за різними напрямками відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмними продуктами та наявності сертифікованих програм [5, с.32]. При цьому виділяють такі напрямки: створення і використання власних уроків у форматі презентації, веб-сторінки, конструктора уроків; використання окремих мультимедійних зображень (графічних, аудіо-, відео-, анімаційних файлів); використання готових мультимедійних програм, педагогічних програмних засобів.

Мета статті показати, що інформаційно-комунікаційні технології містять нові можливості для навчання та розвитку учнів, сприяють підвищенню мотивації навчання, підвищують якість навчання фізики.

Виклад основного матеріалу. В умовах сучасного інформаційного суспільства дуже важливо навчити кожну дитину за короткий проміжок часу засвоювати, перетворювати і використовувати великі об’єми інформації, працювати в команді, презентувати власні можливості та результати праці. Це сприяє підготовці дітей до повноцінної життєдіяльності і спонукає вчителя до використання ІКТ в навчальних цілях.

Можна виділити три напрямки використання ІКТ: ілюстративний, схематичний та інтерактивний.

В ілюстративному напрямку це використання аудіо-, відеозаписів реальних лекцій, навчальних відеороликів, комп’ютерних моделей фізичних експериментів тощо. Одним із найефективніших засобів навчання за цим напрямком є презентації. Їх можна використати у ході лекційного викладу матеріалу, на уроках повторення, узагальнення вивченого, як ілюстрацію наукової роботи учнів-слухачів МАН, для супроводу позакласного заходу тощо. Вони гнучкі при використанні за різним дидактичним призначенням, дозволяють забезпечити оптимальне співвідношення між словом і наочним матеріалом, особливо ефективні під час презентації проектів, повідомлень.

Схематичний напрямок використання програмних засобів дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно-логічних схем та таблиць, які полегшують процес розуміння та запам’ятовування, забезпечують раціональне використання часу на уроці, наочне порівняння двох або більше об’єктів, узагальнення та систематизацію знань.

 Реалізуючи інтерактивний напрямок, використовуються педагогічні-програмні засоби навчання: посібники для інтерактивного навчання в індивідуальному режимі; віртуальна фізична лабораторія для проведення комп’ютерних лабораторних робіт, контролюючо-тестові програми, які дають можливість оперативно визначати рівень знань та вмінь учнів.

Робота за такими напрямками дає можливість посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації та види навчальних завдань. Та найдоцільнішим є використання комп’ютерних моделей для демонстрації явищ та процесів, які неможливо відтворити в кабінеті.

Наявність одного комп’ютера в кабінеті фізики дозволяє організовувати в основному фронтальні, парні та групові форми роботи. Якщо урок проводимо в кабінеті ІКТ, діти працюють переважно індивідуально та в  групах.

Практикуємо у своїй діяльності поєднання матеріалів ППЗ з елементами інших технологій: проектних, ігрових, інтерактивних.

Прагнення досягнення найкращих результатів у розв’язанні освітніх і виховних завдань спонукає нас до використання у своїй роботі нестандартних уроків фізики. Інтегровані уроки, уроки-дискусії, уроки-дослідження, уроки-змагання, уроки-мандрівки допомагають нам урізноманітнювати навчально-виховний процес, стимулювати творчу діяльність учнів, сприяють підвищенню ефективності уроку. Зрозуміло, яку велику допоміжну роль у таких випадках займають мультимедійні засоби, які застосовуємо як на уроках так і в позаурочній діяльності.

Дієвість і результативність такої роботи підтверджують досягнення наших учнів-випускників. Вони належним чином складають іспити до ВНЗ, є переможцями ІІ етапу, учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, учасниками ІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України», Всеукраїнського форуму юних фізиків.

Наступним кроком нашої роботи щодо впровадження ІКТ у навчальний процес є організація дистанційного навчання – забезпечення діалогу між учителем та учнями при територіальній віддаленості. З цією метою працюємо над створенням персонального веб-сайту, мета якого удосконалення роботи за напрямками: робота з учнями, що хворіють, робота з обдарованими учнями, підготовка до ЗНО, семінарів, конференцій тощо.

Проблеми, труднощі та шляхи їх подолання. Мультимедійні підручники з фізики орієнтовані переважно на самостійну роботу учнів з комп’ютерами,  яку не завжди можна здійснити в умовах класно-урочної системи. Крім того, поки ці підручники доходять до користувачів, в Інтернеті з’являються набагато цікавіші для учнів  анімації,  відеофільми, інша інформація. Тому дуже важливо в навчальних цілях, крім ППЗ, якнайширше використовувати різноманітні можливості ІКТ. Адже, як показує досвід, вони дуже ефективні і повністю виправдовують працю вчителя. Але при цьому слід пам’ятати, що ніяка анімація чи відеодослід не замінять реального експерименту.

 Висновки. Використання ІКТ на уроках фізики дає змогу підвищувати якість навчання шляхом інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, враховувати індивідуальні особливості учнів, дозволяє викладати навчальний матеріал у різних формах, навчати учнів в інтерактивному режимі, працювати в системі «учень – програмне середовище – вчитель», що позитивно впливає на якість знань, стимулює до освітньої діяльності, забезпечує саморозвиток, самовираження і самоосвіту учнів, що важливо у світлі завдань, поставлених реформою загальної середньої освіти.

Використана література:

1.     Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. // Інтернет ресурси.

2.     Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу «Фізика в школах України». – Основа, 2007. 200 с.

3.     Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - № 3. – С. 34.

4.     Державний стандарт базової і повної середньої освіти. // Інтернет ресурси.

5.     Комаров Ю.С. Використання мультимедійного комплексу у викладанні фізики // Комп’ютер у школі та сім’ї - 2004. - № 2. – С. 32-36

6.     Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень //Фізика в школах України. – Основа, 2010 11-12. – 88 с.

7.     Соловйова О. Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики //Фізика в школах України. – Основа: 2009. – 320 с.

8.     Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект // Посібник для вчителів і студентів. - К., 2005. – 220с.

Категорія: Мої статті | Додав: Антоніна (06.10.2013)
Переглядів: 426 | Теги: урок фізики, педагогічні програмні засоби, мультимедійний урок, інформаційні технології
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]